Çalışma Alanlarımız

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret ve şirketler hukuku alanında; şirket kuruluşları, birleşmeleri ve devralmaları, şirket genel kurullarının yapılması, şirket alım-satımları, sermaye artırım ve indirimleri, öz varlık tespitleri ile bu konular dışında müvekkil şirketlerden gelecek talepler doğrultusunda ticari davalar takip edilmektedir.

Ayrıca devamlı müşavirlik hizmeti verilen müvekkil şirketlere ve bunların dışında münferiden hizmet talep eden diğer şirketlere ve kurumlara Ortaklık Sözleşmeleri, Mal Alımı Sözleşmeleri, Franchise Sözleşmeleri, Acente Sözleşmeleri, İnşaat Sözleşmeleri, Kredi Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, İş Sözleşmeleri ile Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri v.b. konularında nitelikli hukuk yardımı sunulmaktadır.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku alanında hukuk büromuz, müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Özellikle bu alanlara ilişkin soruşturma işlemleri süresince karşılaşılabilecek gözaltı, tutuklama, gözlem altına alınma, ifade alma, arama, el koyma, teknik araçlarla izlenme, iletişim tespiti ve kayda alınması işlemlerinin hukuki denetimi ve değerlendirilmesi, bu işlemler neticesinde verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar, bu süreçte gerekli tüm hukuki bilgi ve desteğin verilmesi hususlarında yıllara dayanan tecrübesi ve titiz çalışma disiplini ile müvekkillerine her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

uluslararasihukuk

ULUSLARARASI HUKUK

Uluslararası Hukuk alanında hukuk büromuz özellikle ülkemizde faaliyet gösteren yabancı konsoloslukların her türlü cezai ve hukuki işlemlerini, yabancı sermayeli şirketlerin işlemlerini, Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının hukuki ve cezai işlemlerini, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ve hukuki ilişkilerini ve Türk vatandaşlarının başka ülkelerde yaşadıkları hukuki ve cezai sorunlarını çözümlemekte ve ilgili davaları yürütmektedir.

Hukuk Büromuz yabancı ülke avukatlık bürolarıyla da çözüm işbirliği yaparak, müvekkillerine en iyi hizmeti uluslar arası hukuk alanında sunmaktadır.

Hukuk Bürosumuz bünyesinde yer alan uzman avukatlarımız niteliği ya da tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan meseleler konusunda deneyim sahibidir ve hizmetlerini İngilizce ve Türkçe olarak sunabilmektedirler.

SİGORTA VE TAZMİNAT HUKUKU

Sigorta Hukuku alanında hukuk büromuz, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel veya tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Sigorta ile ilgili alacak ve tazminatlar, Hayat ve Maluliyet Sigortasına ilişkin uyuşmazlık ve davaların yürütülmesi, Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, Yangın Sigortasına ilişkin davaların yürütülmesi, Ferdi Kaza, Mal ve diğer tazminatlara ilişkin uyuşmazlık çözümü ve davaların yürütülmesi işlemleri hukuk büromuz tarafından sağlanmaktadır.

sigorta

AİLE VE MİRAS HUKUKU

Aile Hukuku alanında hukuk büromuz, boşanma işlemlerinin müvekkil açısından en yüksek fayda ile sonuçlanmasını amaçlayarak hizmet vermektedir. Boşanma davasının yürütülmesi, eşler arası müzakereler ve protokol hazırlanması avukatlık hizmetleri büromuzca verilmektedir.  Aynı zamanda, evlilik öncesi mal paylaşımı sözleşmesinin hazırlanması, soybağına ilişkin işlemler; babalık davası, evlat edinilmesine ilişkin işlemler, vesayet işlemleri; vasi, kayyım, yasal temsilci atamasına ilişkim işlemlerin yürütülmesi hukuk büromuzca sağlanmaktadır.

Miras Hukukuna ilişkin olarak her türlü hukuki danışmanlık büromuz bünyesinde sağlanmaktadır. Vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnameye ilişkin diğer tüm hukuki ve yasal işlemler, miras sözleşmesi hazırlanması, miras paylaşımı ve mirasa dair her türlü uyuşmazlığın çözümü ve davaların yürütülmesi hukuk büromuzca sağlanmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Büromuz işçi veya işverenlere birbirleri ile ya da Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaşadıkları uyuşmazlıkların gerek sulhen, gerekse Mahkemeler nezdinde çözüme kavuşturulması için konusunda uzman danışmanların görüş ve önerileri ile hukuk hizmeti sunmaktadır.

Aynı zamanda Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sürecinde de müvekkillerimizin en yüksek hukuki yararlarına olacak şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Büromuz gerek danışmanlık yaptığı, gerekse avukatlık hizmeti verdiği, orta ve büyük ölçekli ticari şirketler ile banka, varlık şirketleri, factoring, leasing ve finans kuruluşlarına icra ve iflas hukuku alanında hizmet vermektedir.

İflas Hukuku alanında şirketlerin hukuki sorunları avukatlarımız ve uzman danışmanlarımız ile birlikte şirketlerin en yüksek menfaatine olacak şekilde çözümlenir.

SPOR HUKUKU

Büromuz, Spor hukukunun tüm konularında; hukuki destek vermekten, sözleşmelerin tanzimine, müvekkillerimizi gerekli idari yargı ve spor kurullarında ve tahkimde temsilinden, problemlerin çözülmesi süreçlerine kadar hukuki hizmetler sunmaktadır.

 

Müvekkillerimize CAS, FIFA, UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve kurullarda temsili, sponsorluk sözleşmeleri, sporcu ile kulüp arasındaki sözleşmelerin tanzimi, yazılı ve görsel basında kişisel hakların korunması alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.